Tř. 9. května 926, 408 01 Rumburk
+ 420 732 575 085
info@uptime.cz

Správa sítě

Prodej a servis výpočetní techniky

Výhody outsourcingu

Získáte kvalitní péči se garancí funkčnosti hardwaru i softwaru.
Je poskytován dohled nad operačním systémem, servery a klientskými stanicemi, je zajištěna správa síťových prvků, síťových periferií a komunikačních systémů.
Pomocí vzdálené správy je řešení problémů okamžité bez nutnosti výjezdu technika.

Jak to vše probíhá ?

Vstupní analýza
1. Analýza jednotlivých prvků sítě, kontrola stavu a licencí softwaru, kontrola počítačů, serverů a prověření vnitřní i vnější bezpečnosti sítě, kontrola funkčnosti UPS, zálohování atd.
2. Na základě zjištěných výsledků navrhneme optimalizaci.
3. Instalace konzolí na vzdálenou správu jednotlivých zařízení.
4. Konzultace a zjištění potřeb jednotlivých uživatelů a zajištění individuálního přístupu.
5. Předání kontatních údajů a vypracování směrnic pro zajištění rychlé reakce z naší strany.

Cena outsourcingu IT

Outsourcing IT je detailně upraven smlouvou na dobu neurčitou a hradí se formou měsíčního paušálu. Výše paušálu za outsourcing IT je individuální, závisí na smluvených parametrech a je pro ni rozhodující:
– počet a typ serverů
– počet klientských stanic
– frekvence pravidelných návštěv
– rychlost reakce při servisním zásahu

Ostatní zařízení

Vrámci smlouvy se nabízí možnost zajistit chod i ostatních zařízení jako jsou tiskárny, kopírky, skartovače. Dále nabízíme správu a revizi zabezepečovacích systémů EZS, požárních a kamerových systémů.

Vysoká dostuponost, monitoring

Servery, databáze, datové úložiště. To vše vyžaduje nepřetržitý monitoring a správu. Vše Vám zajístíme vrámci jedné smlouvy.

Nově – Fotovoltaické systémy 

Nově Vám nabízíme v rámci smlouvy instalace a opravy Tepelných čerpadel a zařízení, FTV systémů včeně jejich nastavení a pravidelných revizí.

Tepelná čerpadla

Do smlouvy lze nyní zahrnout i systémy tepelných čerpadel, jejich pravidelná údržba a správné nastavení.

Připojení k internetu a webhosting

Pro firemní zákazníky nabízíme vysokorychlostní připojení k internetu v podobně záložní nebo hlavní linky.
Webhostingové služby jsou u nás narozdíl od komerčních řešení naprosto individuální. Nabízíme nestandardní nastavení webových serverů a služeb.

Více o internetových službách

LeT Zkušeností

spravovaných zařízení

certifikací